skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
Usvojen SRPS ISO 10018:2020 Menadžment Kvalitetom – Uputstvo Za Angažovanje Ljudi

Usvojen SRPS ISO 10018:2020 Menadžment kvalitetom – Uputstvo za angažovanje ljudi

15.05.2020 Komisija je usvojila standard SRPS ISO 10018:2020 Menadžment kvalitetom – Uputstvo za angažovanje ljudi. Ovaj dokument je identičan sa ISO 10018:2020 Quality management — Quality management — Guidance for people engagement.
Primenjuje se na svaku organizaciju bez obzira na njenu veličinu, tip ili delatnost. Ovaj standard daje smernice za angažovanje ljudi u sistemu upravljanja kvalitetom u organizaciji i poboljšanja njihove uključenosti i kompetentnosti. 

Usredsređujući se na bolju integraciju strategija angažovanja, standard pruža okvir za unapređivanje angažovanosti ljudi i kompetentnosti unutar organizacije, pomažući zaposlenima da osete da su deo organizacije.  

U njemu se daju smernice za angažovanje ljudi u sistemu menadžmenta kvalitetom organizacije i za povećavanje njihovog uključivanja. U opštijem kontekstu, angažovanje ljudi je emocionalna posvećenost koju ljudi imaju za organizaciju i njene ciljeve. Ova emocionalna posvećenost znači da angažovani ljudi zaista brinu o svom poslu i svojoj organizaciji. Oni ne rade samo za platu ili samo za sledeće lično napredovanje, već rade za ciljeve organizacije. Ovaj dokument pruža uputstvo o tome kako mogu da se izvrše važne izmene u nivou angažovanosti ljudi na kvalitetu u okviru organizacija svih vrsta i veličina u korist svih zainteresovanih strana. Ovim drugim izdanjem povlači se i zamenjuje prvo izdanje (ISO 10018:2012), koje je tehnički revidirano.

ISO 10018 pruža jasne definicije kako se odnositi prema  zaposlenima u organizaciji i kako unaprediti  njihovu angažovanost i kompetentnost u okviru te organizacije. Angažovanje ljudi znači mnogo više nego biti prisutan kao radnik. To znači da se radi o aktivnom doprinosu zaposlenih na unapređenju ciljeva organizacije. ISO 10018 se odnosi na svakoga, a ne samo za zaposlene. To je organizacioni pristup koji uključuje dobavljače, investitore i kupce. Angažovanje ljudi  znači da svi ljudi koji aktivno učestvuju u organizaciji to rade na pozitivan načini pritom se misli  i na  dobavljače, kupce, vlasnike, investitore, osoblje.

Za zaposlene, angažovanje znači da treba da budu uključeni u pitanja koja su relevantna za njihove poslove unutar organizacije.  ISO 10018 pokazuje da ako želite da ljudi budu kvalitetno vođeni  onda moraju razumeti put do tamo i odredišta.

Izvor: Komisije za standarde КS CASCO i KS 176 ISS Srbije i www.iso.org 

Back To Top
×Close search
Search