skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST – 21. nacionalni i 7.međunarodni naučno stručni skup održan je u periodu 27. do 29. novembra 2019.godine na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci.

Prisutne je u ime organizatora – Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije pozdravio predsednik AKS i predsednik naučnog i organizacionog odbora skupa prof. dr Zoran Punoševac, a naučno stručni skup je zvanično otvorio Aleksandar Starčević, pomoćnik ministra privreda u Vladi Republike Srbije

Skup na kome je prisustvovalo preko 300 učesnika organizovan je sa suorganizatorom  Fakultetom veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, a u saradnji sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, Visokom tehničko tehnološkom školom strukovnih studija iz Kruševca i Inicijativom za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope, a uz podršku Ministarstva privrede, Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Akreditacionog tela Srbije, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije.

Generalni sponzor skupa je Poslovni i pravni fakultet Univerziteta Union –Nikola Tesla, Beograd.

PRIZNANJA ZA NAJZASLUŽNIJE

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije je uvela jednu novinu ove godine, a to je da se priznanja dodeljuju svake godine zaslužnim učesnicima koji su doprineli razvoju i unapređenju rada Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije. Tim povodom, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije uručio je:

 • Povelju za značajan doprinos Vladimiru Simiću,

Plakete:

Zahvalnice:

Nakon svečane ceremonije dodele priznanja, usledio je kulturno umetnički program. Učesnicima skupa se predstavio KUD 14 Oktobar iz Kruševca spletom igara iz Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja kao i igara iz okoline Leskovca. Završetak umetničkog programa propraćen je gromoglasnim aplauzom svih prisutnih učesnika.

Usledila su zatim uvodna izlaganja radova po pozivu:

 • Prof.dr Slavko Arsovski – IZAZOVI KVALITETA 4.0/5.0 ZA SRBIJU
 • Vladimir Simić – ISO MENADŽMENT STANDARDA I INDUSTRY 4.0- PRVA RAZMIŠLJANJA
 • Prof. dr Zdravko Krivokapić – UPOREDNA ANALIZA ZNAČAJNOSTI LIČNIH OSOBINA PROVJERIVAČA I PRICIPA PROVJERE U SKLADU SA STANDARDIMA ISO 19000:2011 I ISO 19011:2018
 • Prof. dr Danijela Kirovski, Jelena Jezdimirović,  prof.dr Vlado Teodorović – UNAPREĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Nakon izlaganja uvodnih radova povela se diskusija gde su proistekli određeni zaključci. Nakon izloženih radova za sve učesnike skupa priređen je prigodan koktel dobrodošlice u Kamin sali hotela, gde su uz kafu, osveženje i prigodnu hranu mogli da sumiraju utiske sa otvaranja naučno stručnog skupa.

Posle koktela dobrodošlice nastavilo se sa radnim delom, odnosno izlaganjem pet radova.

OKRUGLI STO: KVALITET I UPRAVLJANJE KRIZOM

Nakon kraće kafe pauze, po planu je realizovan drugi po redu okrugli sto pod nazivom KVALITET I UPRAVLJANJE KRIZOM.

Moderatori ovog okruglog stola bili su prof. emeritus dr Milan J Perović, prof. dr Nikola Fabris, dr Radoica Luburić. Na ovom okruglom stolu moderatori su pokušali da ukažu na to da vodeći se procesnim pristupom, stalnim poboljšavanjima i menadžmentom promena, principi menadžmenta kvalitetom i principi menadžmenta rizikom generišu efektivne promene u organizaciji, kao i to da principi menadžmenta krizom svoj puni značaj imaju tokom same krize. Tema okruglog stola koja se takođe pokazala kao interesantna nagnala je prisutne učesnike na diskusiju o pomenutoj tematici.

OKRUGLI STO: RAZVOJ INFRASTRUKTURE KVALITETA U SRBIJI – RIZICI I PRILIKE

Tradicionalno skup je počeo u popodnevnim časovima okruglim stolom na temu RAZVOJ  INFRASTRUKTURE KVALITETA U SRBIJI – RIZICI I PRILIKE. Moderatori na ovom okruglom stolu bili su prof.dr Slavko Arsovski, prof.dr Zoran Punoševac i Vladimir Simić.

Na ovom okruglom stolu, nakon izloženih uvodnih referata i mnogobrojnih diskusija neki od zaključaka su

 • neophodna je jasna opredeljenost države za infrastrukturu kvaliteta
 • definisanje strategije kvaliteta u Srbiji za period do 2028
 • definisanje pravnih primenljivih  okvira
 • veća uključenost sredstava javnog informisanja
 • saradnja sa međunarodnim fondacijama  za kvalitet kao i učešće u EU projektima
 • povezanost (mreža) stejkholdera za kvalitet
 • da se pripremi program motivacije za promenu kulture kvaliteta u Srbiji
 • razvoj Nacionalnog pokreta i njegovo širenje u dubinu društva… itd

Najznačajniji doprinos ovog okruglog stola je informacija dobijena od pomoćnika Ministra privrede, gospodina Aleksandra Starčevića, da je doneta odluka o formiranju Saveta za infrastrukturu kvaliteta  Srbije i da će sastav Saveta, konkretan plan i program rada biti definisani u narednom periodu.

Nakon večere, organizovano je druženje u pivnici Kraljevih čardaka.

Drugog dana skupa nakon prijavljivanja i registracije učesnika, na svečanom otvaranju skupa pozdravnim govorom prisutnima se obratio prof.dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i predsednik organizacionog odbora, pozdravljajući ovom prilikom sve učesnike i prisutne goste, suorganizatore, sponzore i donatore kao i predstavnike relevantnih institucija koje su podržale ova naučni skup.

Ovom prilikom prisutnima su se obratili:

 • prof.dr Vlado Teodorović, dekan Fakulteta veterinarske medicine,
 • Nenad Vujović, pomoćnik ministra u sektoru poljoprivredne inspekcije,
 • prof.dr Aco Janićijević, v.d direktora Akreditacionog tela Srbije,
 • mr Dušan Stokić, predstavnik Privredne komore Srbije,
 • prof.dr Miladin Stefanović, direktor Centra za kvaliteta Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu,
 • prof.dr Zdravko Krivokapić, direktor Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici,
 • dr Miroslav Drljača – predsednik Hrvatskog društva za menadžere kvaliteta,
 • Evica Milić – predstavnik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost iz Beograda

Nakon obraćanja predstavnika institucija i organizacija skup je otvorio Aleksandar Starčević, pomoćnik Ministra privrede.

OKRUGLI STO: KVALITET HRANE I PIĆA U SRBIJI

U popodnevnim časovima, nakon ručka organizovan je treći po redu okrugli sto pod nazivom KVALITET HRANE I PIĆA U SRBIJI sa posebnim osvrtom na kvalitet vina i rakija. Moderatori ovog okruglog stola bili su prof.dr Radomir Radovanović, prof.dr Vladmir Puškaš, Nenad Vujović i dr sci.vet.med. Dobrila Jakić Dimić. Cilj ovog okruglog stola je da se predstave najnovija saznanja u oblasti kvaliteta hrane i pića, sa posebnim osvrtom na kvalitet vina i rakija.

Napravljena je  paralela stanja u svetu, EU i Srbiji, i na osnovu dobijenih informacija urađena je analiza naših snaga i potencijalnih prilika ali i naših slabosti i potencijalnih pretnji u ovoj oblasti. Ovom prilikom izložena su šest radova iz oblasti bezbednosti i upravljanja hranom, nakon čega je usledila diskusija.

Za sve učesnike skupa, u večernjim satima organizovana je svečana večera sa prigodnim muzičkim programom. Ovom prilikom skupu se obratila Jelena Veličković, predstavnik Rubin a.d, sponzora pića, i predstavila nove proizvode.

Iako je svečana večera trajala do kasno u noć, to  nije sprečilo učesnike da ujutru sa početkom u 9.30 časova, budu u konferencijskoj sali, spremni da poslednji dan naučnog skupa počne, kao i da sa iščekivanjem čuju završne reči na zatvaranju skupa.

MOGUĆI PRAVCI RAZVOJA INFRASTRUKTURE KVALITETA U SRBIJI

Trećeg dana naučno stručnog skupa radni deo je organizovan u dva bloka sa jednom kafe pauzom, gde su prezentovana dvanaest radova, između ostalih i rad prof. dr Zorana Punoševca na temu Mogući pravci razvoja infrastrukture kvaliteta, u kom je prikazan kritički osvrt na prošlost, trenutno stanje, interne snage i eksterne prilike koje se mogu iskoristiti u cilju unapređenja infrastrukture kvaliteta  u Srbiji. Ovo je ujedno bila i poslednja prezentacija na naučnom skupu, nakon čega se  predsednik Asocijacije zahvalio svim prisutnim učesnicima, autorima i koautorima, recenzentima, sponzorima i donatorima koji su prepoznali značaj ovog skupa i svojim učešćem dali doprinos njegovoj uspešnosti. Predsednik Asocijacije je još jednom naglasio prisutnima značaj Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i pozvao zainteresovane da se učlane u Asocijaciju za kvalitet i standardizaciju Srbije, kako bi se na taj način obezbedila reprezentativnost Asocijacije i ojačala njena pozicija u Srbiji na razvoju  i unapređenju infrastrukture kvaliteta.

I STUDENTI BRINU O KVALITETU
ZAKLJUČCI
 • Izuzetno dobra posećenost, pogotovu mladih i novih lica iz privrede;
 • U Zbornicima radova su objavljeni kvalitetni radovi, od kojih je 29 prezentovano na skupu;
 • Posebnu pažnju su privukli okrugli stolovi na kojima se veliki broj učesnika aktivno uključivao u diskusiju. Ovo je samo potvrdilo činjenicu da je za pravilno odabrane teme uvek nedovoljno vremena za raspravu;
 • Doneta je odluka o formiranju Saveta  za infrastrukturu kvaliteta Srbije, što predstavlja krunu onoga što Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije potencira poslednjih pet godina;
 • Dodela priznanja je dobar vid motivacije, ali sigurno je bilo još onih koji ova priznanja zaslužuju, tako da mogu da ih očekuju već naredne godine;
 • Uvodi se novina, tj. dodela nagrada onim organizacijama koje imaju najviše časova obuke po zaposlenom. Kriterijumi će blagovremeno biti objavljeni na web sajtu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije;
 • Predložene su nove teme za buduće okrugle stolove 2020. godine;
 • Izražena je spremnost za veće angažovanje svih prisutnih u radu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije
Back To Top
×Close search
Search