skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
Usvojen SRPS ISO 10006:2020 Menadžment Kvalitetom – Smernice Za Menadzment Kvalitetom U Projektima

Usvojen SRPS ISO 10006:2020 Menadžment kvalitetom – Smernice za menadzment kvalitetom u projektima

15.05.2020 Komisija je usvojila standard SRPS ISO 10006:2020 Menadžment kvalitetom – Smernice za menadžment kvalitetom u projektima. Ovaj dokument je identičan sa ISO 10006:2017 Quality management — Guidelines for quality management in projects.
Primenjuje se na:

 • projekte različite složenosti,
 • kratkoročne i dugoročne projekte, 
 • jednostavne i kompleksne projekte
 • projekte u različitim okruženjima,
 • bez obzira na vrstu proizvoda/usluge ili procesa u koji su uključeni,
 • pojedinačne i one koji su deo programa ili portfolia projekata

sa namerom da se u projektima zadovolje zahtevi  svih zainteresovanih strana.
Ovo treće izdanje ukida i zamenjuje drugo izdanje (ISO 10006:2003), koje je tehnički revidirano i usklađeno sa standardima ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 i ISO 21500:2012.
ISO 10006 se bavi konceptima “menadžmenta kvalitetom u projektima” i “sistemima menadžmenta kvalitetom u projektima”. 
Menadžment kvalitetom u projektima obuhvata:

 • upravljanje kvalitetom u projektima;
 • odgovornosti upravljanja u projektima;
 • upravljanje resursima u projektima;
 • realizacija proizvoda/usluga u projektima;
 • merenje, analiza i unapređenje projekata;

Sistemi menadžmenta kvalitetom u projektima obuhvataju:

 • karakteristike projekta;
 • principe upravljanja kvalitetom u projektima;
 • procese upravljanja kvalitetom projekta;
 • i kvalitetan plan projekta.

Izvor: Komisije za standarde КS CASCO i KS 176 ISS Srbije i www.iso.org 

Back To Top
×Close search
Search