skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

U 2014. Godini  Grad Kruševac je raspisao Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa za Grad Kruševac  za 2014. godinu, za oblast Obrazovanja, stručnog usavršavanja, nauke, informisanja. Asocijaciji za kvalitet i standardizaciju Srbije  su odobrena sredstva za realizaciju projekta Put mladih do uspeha, kao projektu iz oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja  a namenjen prvenstveno mladima u Kruševcu.

Cilj projekta je kontinualno usavršavanje u domenu razvoja ličnih veština, kao jedan od preduslova  opstanka u svetu stalnih i brzih promena. Neformalno obrazovanje svakim danom sve više dobija na značaju, zato što obrazovanje posmatra kao proces učenja koji se odvija tokom čitavog života i nezavisno od životne dobi. Društvu su potrebne nove veštine, dodatna znanja, uz istovremen proces promovisanja vrednosti kao što je  dostupnost obrazovanja za sve. Cilj je primena stečenih veština kako u svakodnevnom životu tako i u organizaciji

Ciljnu grupu prestavljaju predstavljaju  mladi nezaposleni, mladi zaposleni, mladi koji žele da započnu sopstveni biznis,  zaposleni u radnim organizacijama

Kroz ovaj projekat omogućiće se mladima da pre svog zapošljavanja steknu adekvatna i kvalitetna znanja i veštine koje omgućuju  lakši rad na budućim poslovima. Ova znanja su primenljiva  i u skladu sa potrebama društva. Ovaj projekat predstavlja nadgradnju na formalno obrazovanje. Neformalna edukacija je nosilac smanjenja jaza izmđu postojećeg i potrebnog obrazvanja, naučnih disciplina i želja mladih ljudi

Program obuhvata organizaciju 4 (pet) edukativnih  seminara iz različitih oblasti ličnog usavršavanja, sa ciljnom grupom od 30 polaznika.  Svaki seminar je osmišljen u skladu sa potrebama i prilagođen interesima mladih. Realizuje se kroz predavanja, diskusije, radionice, korišćenje prezentacija. Svaki seminar se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.

Projekat je uspešno realizovan i iskazano je veliko interesovanje mladih za teme koje se obrađuju u toku projekta, a u prilog tome govori činjenica da je predviđena ciljna grupa projekta 20 polaznika, a da je svaki seminar u okviru projekta premašio ovaj broj.
U okviru projekta realizovan je set edukativnih seminara i to:

  • Tim i timski rad – 81 polaznika
  • Poslovno ponašanje, poslovni bonton i upravljanje vremenom – 55 polaznika
  • Poslovna komunikacija i pregovaranje – 40 polaznika
  • Preduzetnički mali biznis – 50 polaznika

Projekat je planiran tako da stečena iskustva i rezultati budu primenljivi u praksi, s ciljem obogaćivanja i razvoja ličnih veština zapsolenih. Namera je sticanje novih teorijskih znanja i praktičnih iskustava, ukazivanje na alternativne pristupe razmatranim problemima . Svaki seminar je osmišljen u skladu sa potrebama i prilagođen interesima polaznika. Realizuje se kroz predavanja, diskusije, radionice, korišćenje prezentacija. Cilj je  povećano interesovanje mladih kako zaposlenih, tako i nezaposlenih , kao i onih koji planiraju da započnu sopstveni posao da  shvate potrebu o kontinuiranom usavršavanju..

Cilj projekta je jačanje kapaciteta mladih u Gradu Kruševcu što  podrazumeva pre svega primenu menadžmenta znanjem koji je namenjen svima mladima nezaposlenim, mladim zaposlenima, mladima koji žele za započnu sopstveni biznis a koji se zasniva na principima modernog evropskog koncepta obrazovanja.

Projekat je uspešno realizovan i svim polaznicima su 18. decembra u Mozaik sali Gradske uprave Kruševca uručeni sertifikati.

Svečana dodela sertifikata polaznicima projekta PUT MLADIH DO USPEHA

Back To Top
×Close search
Search