skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

11.12.2001. god

Mesto: Hotel „Rubin“

Četvrti naučno stručni skup je organizovan 11.12.2001. godine u Hotelu „Rubin“ u Kruševcu kao jednodnevni seminar, bez plaćanja kotizacije.

Prilikom organizovanja trećeg naučnog skupa dobijen je veći broj pristupnica za članstvo u JUSK-PRO, uglavnom iz organizacija Rasinskog okruga, tako da su predstavnici organizacija bili informisani o organizovanju naših skupova.

Ovom prilikom dodeljene su nagrade aktivnim članovima u prethodne tri godine.

Nakon pozdrava koje su prisutnima uputili: prof.dr Miodrag Bulatović u ime programa Vlade Crne Gore za kvalitet, Boban Aleksić potpredsednik SO Kruševac i prof. dr Ratko Uzunović predsednik JUSK-a, govorio je predsednik JUSK PRO Zoran Punoševac o temi: Podružnica JUSK-a, afirmacija sistema kvaliteta – i šta dalje

Ukoliko se sagleda dosadašnji rad Podružnice od tri godine, mogu se uočiti brojni razlozi za zadovoljstvo, a oni su se ogledali u:

 • dobroj organizaciji prva tri skupa sa 59 predavača i sa približno 1500 slušalaca;
 • većem broju seminara za top menadžment u organizacijama pod nazivom ’’Šta rukovodstvo treba da zna o sistemu kvaliteta’’ ili ’’Sistem kvaliteta, potreba, ili pomodarstvo’’;
 • više televizijskih emisija o temi sistema kvaliteta;
 • postavljanju Strategije razvoja sistema kvaliteta u Rasinskom okrugu;
  broj sertifikovanih radnih organizacija je u porastu;
 • sve veći broj prisutnih iz Rasinskog okruga na seminarima;
 • podignutom nivou znanja kod privrednika a pretežno u privatnom sektoru;
 • većina je shvatila da je sistem kvaliteta potreba, a ne pomodarstvo

Plan za dalji rad sastojao se u sledećem:

 • Nastaviti rad na afirmaciji sistema kvaliteta;
 • Animirati organizacije za uvođenje sistema kvaliteta;
 • Realizovati strategiju razvoja sistema u Rasinskom okrugu;
 • Iskoristiti prednost rasinskog podneblja i izvršiti implementaciju standarda ISO 14001 što bi omogućilo da:
  • Aleksandrovac bude ekološko podneblje vinove loze, dobre rakije, vina, dunja…
  • Brus bude izvor zdrave hrane, vode, čistog vazduha, centar zimskih sportova
  • Trstenik bude poznati grad hidraulike i pneumatike
  • Ćićevac i Varvarin budu prepoznatljivi po prirodnom bogatstvu
 • Sprovesti zakonske i inspekcijske mere koje se tiču zaštite okoline, zdravlja i bezbednosti ljudi, kao i zaštite interesa kupaca;
 • Uvesti sistem kvaliteta u uslužne delatnosti, pre svega u zdravstvene ustanove, škole, fakultete, osiguravajuća društva, PTT organizacije, komunalne ustanove;
 • Akreditovati laboratorije po međunarodnom standardu EN 45000;
 • Organizovati škole kvaliteta za inženjere i menadžere;
 • Sprovesti edukacije po radnim organizacijama;
 • Realizovati veći broj emisija o kvalitetu na radiju i televiziji

U stručnom delu skupa izloženi su radovi iz oblasti: sistema kvaliteta i procesa tranzicije naše privrede, unapređenje kvaliteta u lokalnoj samoupravi i primeni sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima

Ovom prilikom realizovan je i workshop na temu: Implementacija i tranzicija sistema kvaliteta – teroija-praksa-rešenja

Na ovom skupu prisustvovalo je oko 350 slušalaca.

Back To Top
×Close search
Search