skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

23-24.11.2000. god

Mesto: Trajal korporacija

Predsednik JUSK PRO, Zoran Punoševac otvorio je Treći naučno stručni skup. Prisutnim slušaocima su se obratili prestavnk lokalne samouprave opštine Kruševac kao predstavnik Trajal korporacije.

Na skupu je prisustvovalo preko 400 zainteresovanih slušalaca iz privrednih, vojnih i obrazovnih organizacija Rasinskog okruga i šire. Ovom prilikom je izloženo sedamnaest naučno stručnih radova sa aktuelnim temama posvećenim sistemu kvaliteta u proizvodnim i uslužnim delatnostima kao i kvalitetu životne sredine. Na ovom skupu održana su i dva okrugla stola.

Ovom prilikom su članovima Glavnog odbora JUSK-PRO uručene pohvale za rad i doprinos razvoju sistema kvaliteta u regionu.

U toku trajanja skupa održana je i sednica Glavnog odbora JUSK na kojoj se između ostalog, raspravljalo o JUS-kovom registracionom sistemu kao i o JUSK-ovom edukativnom centru.

Ovaj naučni skup karakteriše

  • Izloženi su brojni radovi koji pokrivaju obalst ISO 9000:2000, informacionom sistemu kao podrška sprovođenju QMS-a, i potrebi implementacije sistema kvaliteta u javnim i javno komunalnim preduzećima, od toga jedan broj radova je prezentirao praktična iskustva iz privrede
  • Saglasnost svih prisutnih da je organizaciju ovakvih skupova neophodno nastaviti kroz uz podršku drugih organizacija u Rasinskom okrugu kao sponzora;
  • Potreba za uključivanjem što više mladih u diskusiju;
  • Nastojanje za formiranjem škole kvaliteta u Rasinskom okrugu;
  • Održan je Glavni odbor JUSK-a na kojem se uglavnom raspravljalo o JUSK-ovom Registracionom sistemu kao i JUSK-ovom Edukativnom centru;
  • Adriano Baboni iz Italije dao je više praktičnih primera o tome šta znači CE znak za proizvode;
  • Održana su dva okrugla stola sa ciljem uključivanja što više prisutnih u diskusiju.

Ovaj naučni skup daje veliki podsticaj za razmišljanje o tome šta i kako dalje raditi na unapređenju Podružnice Rasinskog okruga

Back To Top
×Close search
Search