skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

VII naučno stručni skup

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANjE  I KONKURENTNOST

 2 – 3. 12. 2004.god

Mesto: Hotel „Rubin“

Osnivanjem Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije (AQS) realizovan je jedan od ciljeva AQS-a, a to je razvoj infrastrukture kvaliteta izvan Rasinskog okruga.

Prošireni sastanak Glavnog odbora AQS-a  održan je 25.3.2004.godine u Hotelu „Zdravljak“ u Sokobanji u okviru savetovanja: Razvoj i realizacija nacionalne strategije unapređenja kvaliteta, gde je,  raspravljano o planu rada AQS, finansijskom planu, predlogu novih članova Glavnog odbora AQS-a i drugo. Tom prilikom u Predlog plana rada uvršćene su i sledeće aktivnosti:

 • Iniciranje i okupljanje novih podružnica za kvalitet i standardizaciju u svim većim centrima Srbije;
 • Okupljanje individualnih i kolektivnih članova radi širenja znanja iz oblast kvaliteta i usavršavanja postojeće prakse;
 • Organizacija tematskih seminara, konferencija, savetovanja i tribina sa ciljem prezentacije dostignuća i primenjenih znanja u svetu, kako bi se potpomoglo unapređenje kvaliteta, standardizacije i poslovanja a što bi doprinelo bržem i lakšem uključivanju naše privrede u međunarodno tržište strogih zahteva;
 • Saradnja na zadacima i pitanjima od opšteg  interesa sa organima društveno-političkih organizacija, Savetom za kvalitet, privrednom komorom kao i drugim ustanovama i preduzećima;
 • Učestvovanje u donošenju zakonskih i drugih propisa od značaja za kvalitet i standardizaciju i predlaganje mera nadležnim organima  za unapređenje rada na polju kvaliteta;
 • Organizacija različitih vidova obrazovanja za kvalitet, kako proizvođača, tako i potrošača
 • Ukoliko dozvole uslovi, u podružnicama da se formiraju škole kvaliteta koje će zainteresovanim organizacijama i pojedincima pružiti usluge u oblasti obrazovanja za kvalitet;
 • Organizovati rad na pomoći pri aktivnostima akreditacije laboratorija;
 • Razmotriti mogćnost pružanja konsalting usluga malim i srednjim preduzećima;
 • Na seminarima i skupovima angažovati stručnjake iz privrede, državnih institucija i predstavnike anagažovanih grupacija radi razmatranja problematike vezane za poboljšanje stanja sistema menadžmenta kvalitetom u konkretnim sredinama;
 • Uključiti se u preduzimanje aktivnosti radi harmonizacije nacionalne, regionalne i međunarodne regulative u oblasti životne sredine;
 • Uključiti se u lokalne planove na unapređenju i zaštiti životne sredine.

Pozivno pismo za učestvovanje na  Sedmom naučno stručnom skupu poslato je svim poklonicima kvaliteta u Srbiji i Crnoj Gori, direktorima organizacija, predstavnicima državnih organa, naučnim radnicima sa visokoškolskih institucija, predstavnicima stručnih udruženja, zdravstvenim ustanovama kao i svim drugim zainteresovanim pojedincima.

Sedmi naučno stručni skup održan je u saradnji JUSK PRO, Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i Regionalne privredne komore Kruševac.

Skup je otvorio ministar za ekonomske odnose Srbije i Crne Gore gospodin Amir Nurković. Pored njega, u ime Grada Kruševca prisutne je pozdravio načelnik Rasinskog okruga gospodin Branimir Trajković, a u ime organizatora predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije

TEMATSKE OBLASTI

 • Menadžment totalnim kvalitetom
 • Alati za poslovnu izvrsnost
 • Indeks zadovoljenja potrošača
 • Zaštita životne sredine i JUS ISO 14001
 • Sistem kvaliteta u teoriji i praksi
 • Sistem kvaliteta u malim i srednjim preduzećima
 • Sistem kvaliteta u turizmu i zdravstvu
 • Sistem kvaliteta u poljoprivredi

Gospodin Trajković je istakao da je Kruševac grad sa bogatom istorijom i tradicijom koji ima želju da bude u centru aktuelnih zbivanja. Naglasio je da kvalitet bude u svim sferama Rasinskog okruga, kako u privredi tako i svim kulturnim i društvenim dešavanjima jer jedino tako se može računati na bolju i kvalitetniju budućnost. Posebna dobrodošlica upućena je autorima radova koji su tu od početka održavanja ovog skupa u Kruševcu,  navodeći da ih Kruševac ne smatra gostima već na neki način i domaćinima, odnosno građanima ovog regiona i grada Kruševca.

Održan je okrugli sto na temu: Kvalitet i bezbednost proizvoda, uslov za plasman na tržište EU – moderator Prof.dr Radomir Radovanović

Posebna zahvalnost se duguje izlagačima iz Slovenije i Republike Srpske, a posebno onima koji su prisutni na ovim skupovima svih sedam godina i svojim znanjem ukazali na to šta još treba činiti, kako u Rasinskom okrugu tako i u široj zajednici, na podizanju svesti radi što bržeg uključenja u evropske tokove.

Za uspešno održavanje ovog skupa duguje se zahvalnost brojnim organizacijama iz Rasinskog okruga a posebno se ističe doprinos Trajal korporacije, bez čije podrške ova aktivnost ne bi bila pokrenuta pre sedam godina.

Back To Top
×Close search
Search