skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

XI naučno stručni skup

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANjE I KONKURENTNOST

 17.12. 2008.god

Mesto: Biznis inkubator centar

U okviru Jedanaestog naučno stručnog skupa, u sali Biznis inkubatora, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije u saradnji sa lokalnom samoupravom Kruševca i Unijom poslodavaca Srbije, organizovala je „okrugli sto“ pod nazivom: KVALITET I IZVRSNOST U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVMA.

Na „okruglom stolu“ učestvovala su 29 predstavnika lokalne samouprave i javnog sektora iz svih šest opština Rasinskog okruga.

Uvod u „okrugli sto“ svojim predavanjem započeo je prof. dr Slavko Arsovski  sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, a odmah zatim i prof. dr Milan Perović, direktor Programa Vlade Crne Gore za kvalitet.

Pored njih svojim radovima doprinos su dali prof. dr Zoran Mirović, Vladimir Trajković, predsednik Fonda za kulturu i izvrsnost, prof.dr Miloš Jelić, predsednik stručnog saveta FQCE i zamenik generalnog direktora Instituta „Kirilo Savić“.

Predsednik Asocijacije  je naglasio da je primena standarda neophodna u svim delatnostima i svim sektorima, i da s tim u vezi neka ministarstva već sprovode akcije na usaglašavanju svog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda, da su neke lokalne samouprave i sertifikovane. Predstavljene su sličnosti i razlike sistema  kvaliteta u lokalnoj samoupravi, odnosno javnom sektoru uopšte i sistema kvaliteta u radnim organizacijama.

Srbija na ovom planu znatno zaostaje za zemljama u regionu, i da je s tim  u vezi neophodno izvršiti analizu stanja kako u Rasinskom okrugu tako i u zemlji uopšte. Potrebno je uključiti predstavnike loklanih smaouprava, direktore javnih i javno komunalnih preduzeća da zajednički definišu pristup unapređenju sistema kvaliteta.

Predstavljen je CAF model i kriterijumi izvrsnosti u javnom sektoru. Istaknuto je da je Pokret za kvalitet u našoj zemlji znatno razvijeniji od zemalja u regionu i da ovo može poslužiti kao solidna početna tačka kada se radi o privredi, ali je neophodno obuhvatiti i javni sektor. Već su preduzete neke aktivnosti u pravcu lokalnih samouprava i da se očekuje podrška Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i da je neophodno uključivanje u proces javna i javno komunalna preduzeća.

Istaknuto je da su neke lokalne samouprave aplicirale i dobile sredstva od Ministarstva za implementaciju međunarodnih standarda, i da se u narednom periodu očekuje podrška Ministarstva pa ukoliko se taj trend nastavi, ovoj specifičnoj oblasti se predviđa brzi razvoj.

Kako je strategijom razvoja Evropske unije veliki značaj dat javnom sektoru kroz formiranje Asocijacije zemalja u okviru ovog sektora, trebalo bi narednu 2009. godinu posvetiti upravo javnom sektoru kako bi se pospešio ulazak naše zemlje u evropske integracije.

Prof. dr Milan Perović je izložio probleme javnog sektora sa stanovišta turizma, i ovom prilikom naglasio da: “Turista fino oseća nedostatke javnog sektora i sve vidi”.  Profesor Perović je rekao da je javni sektor najslabiji sektor u državi o pitanju kvaliteta, i da je iz tog razloga teško očekivati sistem kvaliteta u privredi ukoliko ga nema u državi, lokalnim samoupravama, javnim i javno komunalnim preduzećima. Naglasio je da javni sektor, kao i privreda, moraju, pre svega, biti okrenuti građanima i da veruje u mogućnost unapređenja kroz sistematsku primenu procesnog modela.

Javna rasprava o pomenutim temama, imala je  veliki uticaj na prisutne rukovodioce iz javnog sektora, koji su otišli sa ubeđenjem da treba što pre da sagledaju  svoje organizacije i da počnu sa unapređenjem performansi, odnosno sa implementacijom određenih standarda.

Back To Top
×Close search
Search