skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija formirana i registrovana 2003. godine. Grupa entuzijasta motivisana idejom, željom i potrebom da sistem kvaliteta postane uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost je pokrenula inicijativu za osnivanje ove asocijacije. Želja ljudi koji su kvalitet shvatili kao imperativ uspešnog poslovanja je ostvarena danom registrovanja asocijacije kod nadležnih državnih organa.

Iza Asocijacije stoji veoma uspešan dvadesetogodišnji rad i izuzetno zalaganje svih članova, a posebno onih koji su na čelu asocijacije. Rasinski okrug je bio pogodno i plodno tle za nicanje semena kvaliteta, pa se iz tog razloga započelo sa intezivnim radom koji i danas traje i koji se proširio i na ostale delove Srbije. U dogovoru o saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije 2006. godine, teži se formiranju Podružnica Asocijacije u svakom gradu gde postoji kancelarija Unije poslodavaca Srbije.

Od svog osnivanja AKS je organizator Naučno stručnog skupa čiji je slogan “SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST” i koji se već tradicionalno održava poslednje nedelje novembra ili prve nedelje decembra . Do sada je održano dvadeset naučno stručnih skupova, na kojima su obrađene mnogobrojne tematske oblasti koje su bile izuzetno intersantne, čak i onima kojima kvalitet nije bio primarna oblast interesovanja. Većina ovih skupova je realizovana bez obavezne kotizacije. Rad svih  angažovanih osoba je bio bez nadoknade, zasnovan na volonterskom angažovanju. Skupovi su otvoreni za sve one koji žele da čuju kako unaprediti poslovanje, uskladiti ga sa zahtevima međunarodnih standarda i kako biti konkurentan na tržištu. Na ovim skupovima je u proteklom periodu edukovano više od 5000 ljudi. Zadovoljni posetioci ovih skupova su imali priliku da slušaju izuzetno nadahnuta i zanimljiva izlaganja više od dvesta predavača, najeminentnijih stručnjaka iz oblasti menadžmenta kvalitetom. Najčešće  obrađene tematske oblasti su:

  • direktive Evropske Unije i niz drugih tema za koje se verovalo da će biti intrigantne i interesantne širokom krugu slušalaca
  • menadžment znanjem i ljudskim resursima
  • poslovna izvrsnosti po modelu  FQCE
  • probleme sertifikacije sistema kvaliteta
  • dobijanje CE znaka ( znaka usaglašenosti proizvoda sa evropskim normama)
  • HACCP (Sistem menadžmenta bezbednosti hrane)
  • EMS (Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine)
  • QMS (Sistem menadžmenta kvalitetom)

Osim organizacije ovih skupova AKS je suorganizator Festivala kvaliteta, koji se svake godine odžava u maju, u Kragujevcu, zatim učestvuje na projektima u saradnji sa Centrom za kvalitet Kragujevac, Unijom poslodavaca Srbije i brojnim drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva.

Pored svega toga Asocijacija intezivno radi na edukaciji poslodavaca i zaposlenih u radnim organizacijama  kako u Rasinskom okrugu, tako i u drugim regionima Srbije. Teme velikog broja predavanja su  raznovrsne, od strogo tematskih oblasti kao što su na primer poslovni bonton, motivacija zaposlenih, merenje zadovoljstva korisnika, upravljanje projektima, do pomoći pri dograđivanju postojećih sistema kvaliteta i sertifikaciji istih od strane akreditovanih državnih i inostranih institucija. Kao prilog tome treba navesti da u Rasinskom okrugu sada postoji veći broj firmi nosilaca sertifikata po zahtevima standarda ISO 9001:2008, zatim po zahtevima HACCP sistema, standarda SRPS OHSAS 18001 i standarda ISO 14000.

Obzirom da je Asocijacija uvek u žiži svetskih zbivanja na polju kvaliteta, sve veća pažnja se poklanja i zahtevima standarda 18000 – Sistem unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu i realizaciji istih u privrednom i radnom okruženju. Asocijacija je u saradnji sa drugim organizacijama realizovala i niz edukativnih seminara sa temom Primene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu za poslodavce u Srbiji.

Asocijacija daje veliki doprinos razvoju svesti o potrebi poboljšanja kvaliteta u svim sferama delovanja, kao i širenju kulture kvaliteta. Rad  Asocijacije je propraćen kako u lokalnim medijima, tako i u eminentnom časopisu “Kvalitet i izvrsnost“ .

Asocijacija kontinuirano radi na razmeni znanja, ideja, iskustva i unapređenja, implementacije sistema kvaliteta. Postojanje Asocijacije omogućava poslovnom svetu u Srbiji dalje unapređenje svest o potrebi implementacije i poštovanja zahteva svetskih standarda iz oblasti kvaliteta, čime se poboljšava i unapređuje poslovanje u proizvodnim i uslužnim delatnostima našeg okruženja.

Back To Top
×Close search
Search