skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

VIII naučno stručni skup

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANjE I KONKURENTNOST

 1 i 2.12. 2005. god

Mesto: Hotel „Rubin“

Na samom početku rada upućene su čestitke svim sertifikovanim organizacijama u regionu, a posebne čestitke uputio je Fabrici Maziva – dobitniku Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost »Oskar kvaliteta.

Gospodin Branko Žugić, pomoćnika ministra za unutrašnje ekonomske poslove je podsetio prisutne da je Skupština Državne zajednice Srbije i Crne Gore u oktobru ove godine usvojijla četiri zakona koji uređuju ovu oblast, i to Zakon o standardizaciji,Zakon o akreditaciji,Zakon o metrologiji i         Zakon o tehničkim zahtevima i oceni usaglašenosti. Kao jedan od prioriteta, naveo je donošenje akta o osnivanju Instituta za standardizaciju kao i akta o osnivanju Akreditacionog tela.

U ime Opštine Kruševac prisutnima se obratio predsednik Dragan Azdejković, a zatim gospodin Rato Ninković, predsednik Unije poslodavaca Srbije koji je naglasio da je budućnost naše zemlje upravo u ovim ljudima koji se bore za kvalitet.

TEMATSKE OBLASTI

  • Alati  za poslovnu izvrsnost
  • Indeks zadovoljenja potrošača
  • Zaštita životne sredine i JUS ISO 14001
  • Sistem kvaliteta u teoriji i praksi
  • Sistem kvaliteta u malim i srednjim preduzećima
  • Sistem kvaliteta u turizmu i zdravstvu
  • Sistem kvaliteta u prehrambenoj industriji – HACCP
  • Menadžment totalnim kvalitetom

Na skupu je najveće interesovanje vladalo za oblasti bezbednosti hrane i HACCP, a samim tim i najveći broj radova odnosio se na ovu oblast. Iskustva preneta na prisuhtne su lako primenjiva u većem broju organizacija koje se bave proizvodnjom, preradom i prodajom hrane

Održana su dva okrugla stola:

  • Liderstvo i kvalitet
  • Budućnost kvaliteta

Veliko iznenađenje je prisustvo velikog broj mladih kolega i koleginica, studenta sa visokoškolskih institucija iz Kruševca. U prilog ovome govori i to što su na „okruglom stolu“ koji sa pravom nosi naziv Budućnost kvaliteta, svoje radove izlagali studenti i postdiplomci sa Univerziteta u Kragujevcu i studenti Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu.

Back To Top
×Close search
Search