skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

XVI nacionalni i II međunarodni naučno stručni skup

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

10.12-12.12.2014.godine

Hotel “Kraljevi Čardaci”, Kopaonik

U periodu 10.-12.12.2014.godine održan je  16. nacionalni i 2. međunarodni naučno stručni skup SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO  POSLOVANjE I KONKURENTNOST  u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i i suorganizatora Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda i Visoke poslovne škole strukovnih studija “prof.dr Radomir Bojković” iz Kruševca.

Učešćem u radu skupa Podpredsednice Vlade i Ministarke državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički, državnog sekretara Ministarstva Državne uprave i lokalne samouprave Vidosave Džagić, kao i savetnika za odnose sa javnošću Jelene Parezanović data je maksimalna podrška ovog ministarstva Asocijaciji za kvalitet i standardizaciju Srbije. Radovi koji su izloženi na ovom skupu obuhvatili su više oblasti interesovanja kao što su:

 • unapređenje infrastrukture kvaliteta u regionu
 • razvoj integrisanih sistema menadžmenta
 • upravljanje zaštitom životne sredine
 • menadžment zdravljem i bezbednošću na radu
 • sistem kvaliteta u obrazovanju, zdravstvu, turizmu
 • kvalitet i društvena odgovornost
 • sistem kvaliteta u javnom sektoru
 • menadžment znanjem
 • put do poslovne izvrsnosti
 • inovacije i kvalitet
 • organizacono ponašanje, liderstvo i menadžment

U okviru ovog skupa predstavljena su dva časopisa i to:

 • International Review, izdavača Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda
 • Trendovi u poslovanju, izdavača Visoko poslovne škole strukovnih studija “Prof.dr Radomir Bojković” iz Kruševca

Prvi okrugli sto pod nazivom “Menadžment kvalitetom kao alat za reformu javne uprave orijentisane na zadovoljenje zahteva i očekivanja građana i privrede” , realizovan je pod pokroviteljstvom  Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Moderator Vidosava Džagić. Na ovom okruglom stolu bilo je reči o alatima za uspešnije sprovođenje reformi javne uprave. Ovaj okrugli sto  je izazvao veliko interesovanje, jer se u rad okruglog stola uključila i dr Kori Udovički, Podpredsednica Vlade Srbije i Ministar Državne uprave i lokalne samouprava koja je govorila o ulozi Ministarstva kada je u pitanju reforma javne uprave i potreba za primenom odgovarajućih standarda

Drugi okrugli sto pod nazivom “Menadžment kvalitetom i bezbednost hrane u funkciji poboljšanja standarda sa posebnim osvrtom na učeničke i studentske domove” – moderator dr Dobrila Jakić Dimić iz Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, dao je pun doprinos neophodnosti bezbednosti hrane  sa posebnim osvrtom prof.dr Radomira Radovanovića na bezbednost hrane u Srbiji sa temom  “Šta mi govorimo a kako nas drugi vide”.

Zaključci:

 • Iskazana je  potreba za većom saradnjom između Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
 • Potrebno je aktivno  učešće svih ministarstava na implementaciji standarda kao i na podršci aktivnostima Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, radi zajedničkog rada na ozdravljenju privrede
 • Neophodan je stalni nadzor i kontrola države nad svima koji se profesionalno bave kvalitetom u skladu sa nacionalnim međunarodnim preporukama
 • Univerziteti i druge organizacije koje se bave unapređenjem infrastrukture kvaliteta treba da budu podržane od strane države u cilju dobijanja međunarodnih i domaćih projekata
 • Uspostavljena je saradnja kroz potpisivanje memoranduma o saradnji društava, udruženja i asocijacija za kvalitet Srednje i Jugoistočne Evrope
 • Potrebno je  formirati radnu grupu za praćenje implementacije sistema kvaliteta  u lokalnim samoupravama i javnom sektoru. Sledeće godine treba težiti sertifikaciji  bar 20 lokalnih samouprava
 • Vršiti upis članova u Asocijaciju za kvalitet i standardizaciju Srbije koji svojim članstvom ostvaruju beneficije na skupovima Asocijacije
 • Učestvovati na zajedničkim projektima sa udruženjima i asocijacijama Srednje i Jugoistočne Evrope
 • Naći način preispitivanja dobijenih sumnjivih sertifikata kao i onih koji su te sertifikate izdali
 • Država treba da podrži nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost – Oskar kvaliteta, a firme dobitnici nagrade da budu stimulisane kako bi se ostale  borile za prestižnu nagradu
Back To Top
×Close search
Search