skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

V naučno stručni skup

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

5 – 6.12. 2002. godine

Hotel „Rubin”

Ovaj skup je na jednom mestu okupio kvalitetne predavače. Uvodnu reč na skupu imao je predsednik JUSK PRO Zoran Punoševac. Prisutne goste u ime grada je pozdravio potpresednik Opštine g-din Boban Aleksić. Skup je otvorio dr Miloš Jelić, predsednik Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT). U ime sponzora skup je pozdravio g-din Miljan Miljuš, direktor marketinga IBISYS iz Beograda.

Na skupu je bilo prisutno preko 350 poklonika kvaliteta, koji su imali mogućnost da aktivno učestvuju u radu seminara. Na završnoj sednici Petog naučno stručnog skupa, vođena je diskusija o svim temama ovog jubilarnog skupa. Pre početka skupa dodeljene su zahvalnice za doprinos razvoju sistema kvaliteta u Rasinskom okrugu zaslužnim članovima.

Tematske oblasti:

  • Sistem kvaliteta u teoriji i praksi;
  • Zaštita životne sredine;
  • Međuljudski odnosi, motivacija;
  • Sistem kvalitea u poljoprivredi;
  • Sistem kvaliteta u malim i srednjim preduzećima i
  • Sistem kvaliteta u turizmu i zdravstvu

Tokom dva dana prezentovana su 21 naučna i stručna rada i organizovana dva okrugla stola na temu:

  1. Da li su mala i srednja preduzeća spremana za uspostavljanje QMS-a – Moderator prof.dr Slavko Arsovski
  2. Bezbednost hrane u proizvodnji, prometu i potrošnji – Prof.dr Radomir Radovanović

Izvedeni su sledeći zaključci:

Istaknut je doprinos prikazanih znanja i iskustava ubrzanju procesa tranzicije naše privrede, kroz primenu međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta kvalitetom ISO 9000:2000 koji predstavljaju bazu za unapređenje upravljanja i rukovođenja u organizacijama.

Beleži se konstantan i kontinualan rast stručnog nivoa izloženih radova,.

Primećena je potreba i značaj organizovanog rada na harmonizaciji domaćih tehničkih propisa i standarda sa propisima, direktivama i standardima Evropske unije.

Data je podrška aktivnostima Saveta za kvalitet Republike Srbije za unapređenje kvaliteta, koju treba realizovati kroz izvođenje niza konkretnih projekata kao što su:

Unapređenje nacionalne infrastrukture kvaliteta;

Transpozicija evropske tehničke regulative u cilju osposobljavanja privrede i društva za pridruživanje Evropskoj uniji;

Obrazovanje i obučavanje menadžmenta i stručnjaka u privredi i državnoj upravi za sprovođenje »Nacionalnog programa harmonizacije«;

Kvalitet u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Istaknut je značaj sprovođenja programa edukacije od najkompetentnijih stručnjaka i organiazcija..

Ističe se neophodnost državne podrške za dalji razvoj i aktivnost nadležnih nacionalnih institucija za standardizaciju, akreditaciju i utvrđivanje usaglašenosti.

Odato je posebno priznanje rukovodstvu JUSK-PRO za uspešan petogodišnji rad na realizaciji misije JUSK-a, doprinoseći tako obrazovanju stručnjaka i informisanju javnosti u Rasinskom okrugu a i zemlji

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top
×Close search
Search