skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

VI naučno stručni skup

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

11.12. – 12.12.2003.godine

Hotel Rubin, Kruševac

Do organizacije ovog skupa JUSK-PRO je održao 30 sednica Glavnog odbora, a 29. po redu održana je 07.07.2003.godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševca. Na dnevnom redu, između ostalih bila je i tačka koja se odnosila na pripremu Šestog naučno stručnog skupa SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANjE I KONKURENTNOST, kao i izbor predsednika i potpredsednika Odbora za nauku, obrazovanje i kvalitet.

Posebna pažnja i vreme posvećeni su diskusiji o načinu organizovanja, kotizacijama i izlagačima radova. Prvi put je prihvaćeno da kotizacija bude 3000 dinara za organizacije i da one mogu da pošalju po 10 učesnika a radni materijal je bio obezbeđen za sve učesnike.

TEMATSKE OBLASTI

Menadžment totalnim kvalitetom

Alati za poslovnu izvrsnost

Indeks zadovoljenja potrošača

Zaštita životne sredine JUS ISO 14001

Sistem kvaliteta u teoriji i praksi

Sistem kvaliteta u malim i srednjim preduzećima

Sistem kvaliteta u turizmu i zdrastvu

Sistem kvaliteta u poljoprivredi

Na ovom skupu je ukazano na značaj integracije uspostavljanja QMS-a, dobijanja CE znaka, TQM – novi pristup menadžmentu, razvoj FQCE modela izvrsnosti, tretman komunalnog otpada u savremenom svetu i dobijanje energije i humusa iz njega, istraživanje tržišta zadvoljstvom potrošača. Ovaj skup posebno potencira značaj menadžmenta znanjem.

Ovde je značajno istaći da je 11.12.2003.godine u 13 časova održan inicijativni sastanka za osnivanje Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije (AQS).

Back To Top
×Close search
Search