skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Objavljen novi spisak standarda za ličnu zaštitnu opremu

  • 1. јула 2020.

U Službenom glasniku broj 90/2020 od 26. juna 2020 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme kojim su preuzeti harmonizovani standardi iz oblasti lične zaštitne opreme sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja…

Read More

Obeležen svetski dan akreditacije

  • 12. јуна 2020.

Akreditaciono telo Srbije je 9. juna 2020.godine u Klubu poslanika u Beogradu organizovalo obeležavanje Svetskog dana akreditacije kao i Dan akreditacije u Republici Srbiji (28. jun) kada je pre 20 godina ATS izdao prvi sertifikat o akreditaciji  u Srbiji. Tema…

Read More

Produženje svih tranzicionih perioda

  • 28. маја 2020.

Zbog situacije izazvane pandemijom Covid 19, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je produžio sve tranzicione periode za prelazak / migriranje na nove verzije standarda za 6 meseci. S'tim u vezi tranzicioni periodi su sledeći:  

Read More

Obeležen Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

  • 29. априла 2020.

28. Aprila je obeležen Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu Očuvanje bezbednosti i zdravlja na radu je značajno u bilo koje vreme, a pogotovo sada – tokom aktuelne pandemije. Iz tog razloga je  ove godine Svetski dan bezbednosti i…

Read More

Usvojen standard SRPS ISO 10004:2020

  • 22. априла 2020.

Usvojen je standard SRPS ISO 10004:2020 Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika - Smernice za praćenje i merenje. Ovaj dokument identičan je sa ISO 10004:2008 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring. U ovom dokumentu daje se uputstvo…

Read More

Institut za standardizaciju Srbije – Obaveštenje

  • 20. марта 2020.

U skladu sa Odlukom, obustavlja se održavanje sastanaka, sednica komisija za standarde i rad sa strankama u prostorijama Instituta. Kako biste nesmetano dobijali odgovore na pitanja koja su od značaja za Vaše poslovanje i dobijali stručne i kvalitetne odgovore kao…

Read More

Obaveštenje ATS-a za sva sertifikaciona tela

  • 20. марта 2020.

Obaveštenje za sva sertifikaciona tela u vezi nastale situacije pojavom korona virusa - COVID - 19 Povodom nastale situacije usled pojave korona virusa i uvođenja vanrednog stanja Akreditaciono telo Srbije (ATS) kontinuirano prati razvoj situacije u vezi širenja korona virusa…

Read More
Back To Top
×Close search
Search