skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Na osnovu zaključka Upravnog odbora na 12. sastanku MSEECQI – Middle and South East European Countries Quality Initiative (Inicijativa za kvalitet zemalja centralne i jugoistočne Evrope), održanom 9. juna 2021. Mi, članovi MSEECQI -a, zajedno usvajamo ovu Deklaraciju, koju prihvataju naša upravljačka tela:

DEKLARACIJA

Manifest kvaliteta za 21. vek, koji je izradila i objavila IAQ – International Academy for Quality (Međunarodna akademija za kvalitet) dokument je koji uvažava dosadašnji doprinos kvaliteta kao poslovne filozofije i pragmatičkog pristupa poboljšanju kvaliteta života ljudi na globalnom nivou ali istovremeno uvažava zahteve savremenog sveta i potrebe budućih generacija. Manifest kvaliteta prepoznajemo kao globalni okvir za delovanje danas i u budućnosti, u kojem pronalazimo mogućnost delovanja naših organizacija u postizanju ciljeva, sprovođenju politika, strategija i ostvarivanju vizija i sprovođenju misija. U tom kontekstu preporučujemo našim članovima, ali i svima drugima koji se bave poslovima kvaliteta, da prihvate kvalitet kao strategiju i primijene Manifest kvaliteta kao okvir za sospstveno delovanje u cilju podizanja nivoa kvaliteta života za sve.

Back To Top
×Close search
Search