skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Mesto: Trajal korporacija

25 – 26.11.1999. godine

Drugi naučno stručni skup održan je 25 i 26.11.1999. u Trajal korporaciji, u organizaciji JUSK PRO i Trajal korporacije.

Skup je otvorio predsednik JUSK-PRO Zoran Punoševac a pozdravne reči su imali predsednik Skupštine opštine Kruševac i pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju Republike Srbije

Skup je protekao u znaku Strategije i unapređenja sistema kvaliteta u Srbiji sa posebnim osvrtom na razvoj sistema kvaliteta u Rasinskom okrugu, što je detaljno prezentovano u uvodnom izlaganju i posebno razmatrano na okruglom stolu

Posebno interesovanje učesnika izazvali su osnovni strateški pravci:

 • Širenje znanja o kvalitetu kroz redovno obrazovanje;
 • Sistem akreditovanih laboratorija;
 • Sistem kvaliteta u funkciji zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa;
 • Novi pristup upravljanja preduzećem;
 • Uloga saveznih institucija kao što je Savezni zavod za standardizaciju, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Savezni zavod za intelektualnu svojinu i JUAT na sprovođenju strategije razvoja i unapređenja kvaliteta;
 • Uloga Jugoslovenskog udruženja za standardizaciju i kvalitet i časopisa Menadžment totalnim kvalitetom na istraživanju i razvoju nacionalnog projekta sistema kvaliteta;
 • Važna uloga časopisa Kvalitet na širenju kulture i znanja o kvalitetu i nacionalne nagrade “Oskar kvaliteta” na unapređenje kvaliteta.

Plan je da se ovi strateški pravci pretoče u makro planove razvoja u unapređenje kvaliteta u radnim organizacijama koje imaju glavnu ulogu u njihovoj realizaciji i koje će u saradnji sa Podružnicom Rasinskog okruga doprineti prepoznatljivosti Rasinskog okruga u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga

TEMATSKE OBLASTI

 • ISO 9000
 • ISO 14000
 • Međuljudski odnosi
 • Motivacija
 • Etika
 • Kultura
 • Ekologija
 • Obrazovanje
 • Zdravstvo
 • Metrologija
 • Akreditacija
 • Iskustva drugih
 • Okrugli sto: Šta smo uradili i šta dalje posle sedam godina
Back To Top
×Close search
Search