skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

IZVEŠTAJ 

XIX NACIONALNI I V MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP

SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

Naučni skup je održan u hotelu Kraljevi Čardaci na Kopaoniku u periodu 29.11.2017 – 01.12.2017.godine. Tokom tri dana trajanja skupa, zapažena je izuzetna posećenost sa preko 250 učesnika.
U okviru skupa pored izloženih radova organizivana su i tri okrugla stola:

 • PRIMERI DOBRE PRAKSE – JAKE STRANE ORGANIZACIJE
 • KULTURA – RIZICI – PRILIKE – STANDARDI
 • KOLIKO JE KVALITETNA HRANA NA TRŽIŠTU SRBIJE

U zbornicima domaće i međunarodne konferencije objavljeno je ukupno 60 radova, od toga 47 na Nacionalnoj konferenciji a 13 na međunarodnoj konferenciji.

Skup je organizovan u saradnji sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici,  Visokom tehničko tehnološkom školom iz Kruševca i Incijativom za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope a uz podršku Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Akreditacionog tela Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije

Okrugli sto: PRIMERI DOBRE PRAKSE – JAKE STRANE ORGANIZACIJE
Moderatori: prof.dr Milan J. Perović i prof.dr Zoran Punoševac

Prvog dana skupa u popodnevnim časovima organizovan je okrugli sto Primeri dobre prakse – Jake strane organizaciji. U diskusiji koja je usledila učestvovao je veći broj prisutnih gde je fokus bio na značaju potrebe primene standarda u organizacijama, neophodnosti obrazovanja, timskom radu, posvećenosti i kompetentnosti ljudi, spoju mladosti i iskustva, primeni Lean Six Sigma u organizacijama, posvećenosti rukovodstva, neophodnosti korporativne kulture, primene propisa u radu državnog sektora itd.

Drugog dana (30.11.2017) skup je svečano otvorio predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i predsednik organizacionog odbora prof.dr Zoran Punoševac.

Prof.dr Zoran Punoševac na otvaranju skupa

Na samom otvaranju skupa minutom ćutanja odata je pošta preminulom kolegi i dugogodišnjem prijatelju mr Miodragu Peroviću, tadašnjem direktoru Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Nakon ovoga predsednik je naveo da se organizacijom ovih skupova teži okupljanju eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva, privrednika, predstavnika poslodavaca, lokalnih samouprava, konsultanata, ocenjivača, predstavnike Vlade i da se zajedničkim radom dođe do rešenja koja će pomoći da se unapredi infrastruktura kvaliteta u Srbiji a samim tim i privredni razvoj. Kako bi organizacije opstale, funkcionisale, razvijale se i rasle, one moraju da misle i rade na preduzetnički način. Postoje dva izbora, ili se prilagoditi i prihvatiti preduzetnički način rada ili biti odbačen od strane konkurenata. Kako bi opstali na tržištu potrebna je dobra strategija i praksa. Sve je izraženija potreba zadovoljenja zahteva drustva sa jedne, i stvaranje novih poslovnih  poduhvata sa druge strane.

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije kao nepolitička  i neprofitna organizacija ima upravo za cilj:

 • da okuplja indvidualne i kolektivne članove (eksperte i organizacije) u ovoj oblasti;
 • da na bazi razvoja i razmene znanja doprinosi unapređenju standardizacije, kvaliteta i poslovanja radi konkurentnog uklјučivanja naše privrede i društva u međunarodno tržište;
 • da podstiče naučni i stručni rad u oblasti standardizacije i menadžmenta kvalitetom, organizovanjem konferencija, savetavanja, seminara, tribina i izdavačke delatnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim stručnim organizacijama;
 • da inicira i pomaže razvijanje sistema obrazovanja i osposoblјavanja kadrova za kvalitet i standardizaciju na svim nivoima i organizuje odgovarajuće vidove obrazovanja proizvođača i potrošača;

Uz to, naglasio je da se nada će predviđenim programom rada za ova tri dana i potvrditi misiju Asocijacije za kvaliet i standradizaciju Srbije.

Ovom prilikom se zahvalio autorima i koautorima radova, moderatorima okruglih stolova, suorganizatorima, sponzorima i svima onima koji su nam dali podršku, a najviše prisutnima koji su prepoznali potrebu za novim znanjima.

Skup je otvorila g-đa Vera Božić Trefalt, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Na otvaranju skupa prisutnima su se obratili:

 • Zoran Rakić – predstavnik ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Prof.dr Aco Janićijević – v.d Direktor Akreditacionog tela Srbije
 • Tatjana Bojanić – v.d direktor Instituta za standardizaciju Srbije
 • Prof.dr Zdravko Krivokapić – direktor Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici
 • Prof.dr Zorana Milosavljević – direktor Visoke tehničko tehnološke škole strukovnh studija u Kruševcu
 • Dr.sc Miroslav Drljača – predsednik Hrvatskog društva za menadžere kvalieta i predsednik Incijative za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope
 • Prof.dr Slavko Arsovski  – direktor Centra za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
 • Željko Medak – direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine
 • Mirela Zečević – predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske
 • Dr Nebojša Arsić – predsednik opštine Medveđa
 • Evica Milić  – predstavnik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost
Vera Božić Trefalt, pomoćnica Ministra turizma, trgovine i telekomunikacija pozdravlja prisutne i otvara 19. skup
Zoran Rakić – predstavnik ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Prof.dr Aco Janićijević – v.d Direktor Akreditacionog tela Srbije
Tatjana Bojanić – v.d direktor Instituta za standardizaciju Srbije
Prof.dr Zorana Milosavljević – direktor Visoke tehničko tehnološke škole strukovnh studija u Kruševcu
Prof.dr Zdravko Krivokapić – direktor Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici
Dr.sc Miroslav Drljača – predsednik Hrvatskog društva za menadžere kvalieta i predsednik Incijative za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope
Željko Medak – direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Mirela Zečević – predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske
Dr Nebojša Arsić – predsednik opštine Medveđa
Evica Milić - predstavnik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost

Na svečanoj večeri svim pristunim gostima se obratila pomoćnica Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja g-đa dr.Gabrijela Grujić gde je između ostalog istakla da je joj je izuzetna čast i zadovoljstvo  što prisustvuje na ovom skupu, uz napomenu da bi jubilej trebalo obeležiti naredne godine, kao i to da je Ministarstvo prosvete prepoznalo  potrebu za obrazovanjem i obukama i da ovaj skup ima upravo tu misiju.  Takođe je najavila da će uložiti napore da na sledećem skupu učešće uzmu najmanje još pet ministarstava.

U neformalnim razgovorima  ovaj skup je ocenjen kao najuspešniji do sada organizovan.

Drugog dana posle svečanog otvaranja izloženi su uvodni radovi:

Radovi su bili izuzetno kvalitetni, a veći broj prisutnih se priključio diskusiji koja je usledila nakon izloženih radova. Ono što je značajno je da su prisutni, zbog velikog interesovanja za izložene radove zahtevali da se ostane i duže od vremena predviđenog za ovu sesiju.

Učesnici skupa u diskusiji nakon uvodnih izlaganja

Nakon uvodnih izlaganja organizovan je koktel dobrodošlice za sve prisutne

Drugog dana skupa izloženo je 11 radova, u čijem stvaranju su učestvovali 22 autora odnosno koautora.

Okrugli sto: KULTURA – RIZICI – PRILIKE – STANDARDI
Moderatori: Prof.dr Slavko Arsovski, dr Radoica Luburić

Sama tema ovog okruglog stola izazvala je veliko interesovanje učesnika i samim tim dovela do kvalitetne i interesantne diskusije.

prof.dr Slavko Arsovski i dr Radoica Luburić

Trećeg dana skupa (01.12.2017.godine) izloženo je 9 radova nakon čega je organizovan okrugli sto

Okrugli sto: KOLIKO JE BEZBEDNA HRANA NA TRŽIŠTU SRBIJE
Moderatori: Prof.dr Radomir Radovanović,  dr Dobrila Jakić Dimić

Ovaj okrugli sto je takođe imao veliko interesovanje učesnika i zanimljivu diskusiju naročito sa moderatima okruglog stola. U okviru ovog okruglog stola izložena su dva rada.

Prof.dr Radomir Radovanović i dr Dobrila Jakić Dimić
 • dr Dragan Šefer, dr Dobrila Jakić Dimić –  POTENCIJALNI RIZICI U PROIZVODNJI HRANE ZA ŽIVOTINJE
 • Dr Dobrila Jakić Dimić, dr Jasna Kureljušić, Nikola Rokvić – TRANSPARENTNOST U PROIZVODNJI PROIZVODA OD MESA I MLEKA

Po završetku diskusije na okruglom stolu  u 14h, predsednik Asocijacije a nakon sumiranja utisaka od prethodnih dana, zajedno sa ostalim učesnicima izveo najznačajnije zaključke:

prof.dr Zoran Punoševac na zatvaranju skupa
 • Naučni skup je u potpunosti ispunio sva očekivanja;
 • Radovi su ocenjeni visokom ocenom;
 • Okrugli stolovi su izazvali uključenje velikog broja pristunih u diskusiji
 • Veliki doprinos skupu dali su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Akreditaciono telo Srbije i Institut za standardizaciju Srbije;
 • Dobra posećenost kako učesnika iz Srbije, tako i iz inostranstva a posebno iz Hrvatske i Crne Gore;
 • Imponuje to što su na ovom skupu bili i oni koji su prisustvovali na svim prethodnim skupovima i što je prošlogodišnja anketa zadovoljstva učesnika pokazala da bi 100% ponovo učestovali na sledećem skupu
 • Dobra saradnja sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu i Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici.
 • Nastavljena je tradicija učešća studenata Visoke tehničko tehnološke škole iz Kruševca smera Zaštite na radu i zaštite životne sredine.
 • Treba više pažnje posvetiti kvalitetu konsultantskih usluga a posebno sertifikacionim telima, obzirom da vlada mišljenje da pojedini sertifikati možda i nisu validni.
 • O kvalitetu se mora govoriti mnogo više na svim nivoima, a poseban doprinos bi trebala da daju sredstva javnog informisanja.
 • Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije će nastaviti sa organizacijom ovih skupova, u planu su i neke nove tematske obalsti i nove teme okruglih stolova.
 • Težićemo i dalje organizaciji jednodnevnih uže specijalizovanih seminara radi veće  uključenosti poslodavaca i privrednika

Na kraju dugujemo veliku zahvalnost svim učesnicima skupa,  onima koji su nam dali podršku, autorima i koautorima radova, suorganizatorima, sponozirima a posebno onima koji su nam uputili čestitke za uspešno organizovan skup.

Back To Top
×Close search
Search