skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
Prof.dr Zoran Punoševac

Rođen 1956., selo Dobroljupci, opština Aleksandrovac, Srbija. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Nišu, magistrirao i doktorirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Nastavno zvanje:

Profesor na Visokoj tehničko tehnološkoj školi strukovnih studija u Kruševcu

Uže naučne oblasti: Menadžment kvalitetom, Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Priprema proizvodnih procesa.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Predsednik Acocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije
 • Predsednik organizacionog odbora naučno stručnog skupa “Sistem  kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost”
 • Predsednik Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Kruševca
 • Član uređivačkog kolegijuma časopisa “Kvalitet i izvrsnost”
 • Ocenjivač za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost “OSKAR KVALITETA” u organizaciji Fondacije kulturu kvaliteta i izvrsnost
 • Član Saveta za kvalitet pri Regionalnoj privrednoj komori Kruševac
 • Vodeći proveravač sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu i sistema menadžmenta energijom
 • Priznati je ekspert Koordinacionog tela Vlade republike Srbije za opštine Bujanovac, Medveđu  i Preševo
 • Podpredsednik Inicijative za kvalitet zemalja Srednje i  Jugoistočne Evrope
 • Predsednik JUSK podružnica Rasinskog okruga
 • Član upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije
 • Član saveta za bezbednost na radu pri Ministarstvu za rad,zapošljavanje i socijalnu politiku
 • Predsednik Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Kruševca
 • Član Nadzornog odbora PIO Srbije

Bio je aktivan član u pojedinim profesionalnim udruženjima kao što su:

 • Predsednik zajednice učenika Tehničko školskog centra (1974-1975)
 • Član upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije
 • Član Saveta za bezbednost na radu pri Ministarstvu rada i socijalne politike (2005)
 • Član radne grupe za izmenu zakona i podzakonskih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, pri Ministarstvu rada i socijalne politike kao predstavnik Unije poslodavaca Srbije
 • Član Nadzornog odbora PIO Srbije kao predstavnik Unije poslodavaca Srbije
 • Predsednik JUSK podružnica Rasinskog okruga
 • Član Saveta za kvalitet Republike Srbije
 • Zamenik člana fonda solidarnosti Republike Srbije kao predstavnik Unije poslodavaca Srbije
 • Ocenjivač za nagradu Regionalne privredne komore Valjevo
 • Ocenjivač Saveznog zavoda za standardizaciju
 • Stručni saradnik Mašinskog fakulteta Niš 1986 – 1989. god

U oblasti sistema kvaliteta radi od 1990.god. Bio je član QA tima Trajal Korporacije od 1990.god do 2007.godine, a od 2007. do 2016.godine zaposlen kao profesor na Visokoj školi strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment kao profesor za predmete Menadžment kvaliteta, Priprema proizvodnih procesa, Menadžment proizvodnih procesa, Organizacono ponašanje, Preduzetništvo, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Proizvodni i uslužni menadžment, Modeli poslovne izvrsnosti. Od 2016. godine je stalno zaposlen u Visokoj tehničko tehnološkoj školi u Kruševcu za predmete:

 • Oprema za rad i sredstva zaštite,
 • Održavanje tehničkih sistema,

 

Back To Top
×Close search
Search