skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
Objavljen Novi Spisak Standarda Za Ličnu Zaštitnu Opremu

Objavljen novi spisak standarda za ličnu zaštitnu opremu

U Službenom glasniku broj 90/2020 od 26. juna 2020 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme kojim su preuzeti harmonizovani standardi iz oblasti lične zaštitne opreme sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja 2020. godine

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS”, 23/2020)  je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme a poslednja verzija ovog spiska objavljena je u „Sl. glasniku RS”, 90/2020 od 26.juna 2020 godine. Ovaj spisak se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU i usklađen je sa spiskom standarda  sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja 2020. godine.

Izvor: Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda

 

Back To Top
×Close search
Search