skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Jedan od osnovnih ciljeva Asocijacije, usklađen sa politikom društveno ekonomskog razvoja Srbije jeste da okuplja individualne članove (eksperte), kolektivne članove (organizacije) u ovoj oblasti i da osniva centre Asocijacije u svim većim gradovima radi primene znanja i stalnog usavršavanja prakse.

Članovi Asocijacije za kvalitet i standardizaciju mogu biti individualni članovi (pojedinci)  i kolektivni članovi (organizacije).

Individualni član AKS-a može biti svako lice koje prihvata ciljeve AKS-a i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru AKS-a. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Kolektivni članovi AKS-a mogu biti: Podružnice Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, druga udruženja i asocijacije, preduzeća, ustanove.

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije vodi registar svih članova i izdaje članske karte na osnovu kojih članovi ostvaruju određene pogodnosti. Izgled članske karte, način vođenja Registra članova i evidencije o plaćenoj članarini određuje  Upravni odbor

Back To Top
×Close search
Search