skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Skupštinu Udruženja čine Predstavnici Podružnica Asocijacije, članovi Upravnog odbora i članovi Nadzornog odbora.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Skupštine, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 • bira i razrešava predsednika Upravnog odbora, koji je i zastupnik Udruženja;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
 • Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
 • Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
 • Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
 • Mandat članova Skupštine traje četiri godine i mogu se ponovo birati, s tim što se izmena pojedinih članova može obaviti i pre isteka mandata.
Back To Top
×Close search
Search