skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
 • Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
 • Visinu godišnje članarine za članove Udruženja donosi Upravni odbor AKS-a
 • Odluku o kolektivnom članstvu i osnivanju Podružnica AKS-a u regionima, okruzima, opštinama, preduzećima i ustanovama donosi Upravni odbor.
 • Podružnica AKS-a usvaja Poslovnik o radu u skladu sa Statutom, kojim se uređuje njena organizacija i organi, donosi program i plan rada i rešava druga pitanja od značaja za njen rad a na osnovu Poslovnika i Statuta.
 • Podružnica posluje u okviru Udruženja, ali ukoliko žele mogu imati svoj podračun, s tim da ovlašćenje za pravni promet  imaju Predsednik AKS-a i Predstavnik Podružnice. Sva sredstva koja obezbedi Podružnica, bez obzira po kom osnovu, pripadaju Podružnici u iznosu od  70%, dok 30% sredstava  pripada Udruženju.
 • Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
 • Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
 • Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.
 • Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Asocijacije
 2. nepsredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao i preko organa Asocijacije
 3. bira i bude biran u organe Asocijacije
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Asocijacije

Član Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Asocijacije
 • učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Asocijacije
 • redovno izmiruje članarinu
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor
Back To Top
×Close search
Search