skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Održana Skupština Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije

Dana 19.02.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 19 časova u sedištu Asocijacije, ul. Čupićeva 4/3 u Kruševcu održana je sednica Skupštine Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije. Sednica Skupštine je održana sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izbor radnih tela Skupštine AKS
  2. Izbor novih članova Skupštine AKS i Predsednika Skupštine
  3. Podnošenje predloga za izmenu i dopunu Statuta
  4. Podnošenje izveštaja o radu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije u periodu 01.01.2014 – 31.12.2014.godine
  5. Rasprava o podnešenom izveštaju
  6. Podnošenje predloga Plana rada za naredni period
  7. Diskusija o podnešenom predlogu plana rada
  8. Razno

Sednicu skupštine je otvorio prof.dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije pozdravljajući sve prisute. Ovom prilikom Predsednik  je pohvalio doprinos članova Skupštine razvoju i afrimaciji Asocijacije za kvlaitet i standardizaciju Srbije i poželeo dobrodošlicu novim članovima. Ovom prilikom ukratko je predstaljen dosadašnji razvoj Asocijacije, nakon čega se pristupilo radu u skladu sa dnevnim redom. Svi prisutni članovi su bili saglasni sa predloženim dnevnim redom tako da je dnevni red Skupštine jednoglasno Usvojen.

Predsednik AKS je predložio izbor novih članova Skupštine uz  prethodno razrešenje dužnosti članstva u Skupštini pojedinih dosadašnjih članova. Svi pristuni su se složili sa iznetim predlogom, te je isti jednoglasno usvojen.

U skladu sa dnevnim redom, izloženi su predlozi za izmenu Statuta kako bi se u budućem periodu olakšao rad Asocijacije, i svi prisutni članovi su jednoglasno potvrdili svoju saglasnost sa predloženim izmenama.

Na sednici Skupštine Asocijacije predstavljen je izveštaj o radu za prethodnu godinu, sa kojim su se pristuni članovi složili.

Na ovoj sednici doneta je odluka o izmeni Odluke o visini članarine za članove Asocijacije kao i o pogodonostima koje članovi dobijaju.

Nakon dvočasovne diskusije koja je pratila tok zakazanog dnevnog reda sednice, Predsednik skupštine se zahvalio svim prisutnim članovima na učešću i konstantovao da je sednica Skupštine Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije završena.

Back To Top
×Close search
Search