skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
Okrugli Sto Predstavaljanje Nacrta Međunarodnog Standarda ISO / DIS 45001
Predsednik Asocijacije sa predavačima na okruglom stolu

Okrugli sto Predstavaljanje nacrta međunarodnog standarda ISO / DIS 45001

Predsednik AKS sa predavačima na okruglom stolu

U utorak 4. jula 2017.godine u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije održana je okrugli sto na temu “Predstavljanje nacrta međunarodnog standarda ISO/DIS 45001 Sistemi menadžmetna zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje”.

 

Pozdravne reči svim prisutnim učesnicima Okruglog stola uputio je rukovodilac Sektora za opšte oblasti i standardizaciju u ISS gospodin Radiša Knežević

Uvodnu prezentaciju na temu “Dosadašnji razvoj ISO standarda za sisteme menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu OHSAS 18001″ održala je predavač Mirjana Mirković-Đorđević, sekretar Komisije KS CASCO pri Insititu za standardizaciju Srbije.

Nakon uvodne prezentacije,  gđa Branislava Milovanov, predsednik Komisje KS CASCO je predstavila “Nacrt standarda ISO / DIS 45001 i primedbe Komsije KS CASCO na ISO /DIS 45001”, nakon čega je pozvala sve priustne da se uključe u panel diskusiju i da daju svoja mišljenja i predloge na predstavljeni nacrt standarda.

Pored učesnika iz sertifikaconih tela, konsultantskih kuća i privrede, učešće na okruglom stolu je uzeo predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, prof.dr Zoran Punoševac.  Kao dugogodišnji član Saveta za bezbednost i zdravlje na radu pri Upravi za bezbednost i zdravlje na radu i član Radne grupe za izmenu zakona i podzakonskih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, prof. dr Zoran Punoševac je pohvalio napore komisije na izradi nacrta ovog standarda  i izložo neka svoja mišljenja i sugestije na predstavljeni nacrt ISO / DIS 45001 .

Back To Top
×Close search
Search