skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
Javni Poziv Za Dodelu Bespovratnih Sredstava Za Unapređenje Konkurentnosti MMSP

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti MMSP

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je raspisala Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015.godini.

Ovaj program se sastoji iz dva projekta i to:

 • Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga
  • Sredstva se dodeljuju i iznosu od 50.000,00-200.000,00 rsd, a NARR će refundirati iznos do 50%
 • Projekat podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratnih finansijskih sredstava
  • Sredstva se dodeljuju i iznosu od 50.000,00-300.000,00 rsd, a NARR će refundirati iznos do 65%

Projekat podrške razvoju konkurentnosti u 2015. godini (dalje: Projekat) realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj u okviru Programa podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

 • uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 • novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • elektronska prezentacija

II grupa aktivnosti:

 • poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 • testiranje novih proizvoda i
 • izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da šifra delatnosti registrovana u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;
 • da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija.
Prilikom podnošenja prijave potrebno je dostaviti sledeće obrasce:

 • Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu (obrazac 1)
 • Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2014.godinu – kopija potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Potpisana i overenja pismena izjava o prihvatanju uslova za dobijanje sredstava (obrazac 2)
 • Potpisana i overenja pismena izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (obrazac 3)
 • Ponuda pružaoca usluga

Rok za podnošenje prijava je 19. avgust 2015. godine

Detaljnije o ovom javnom pozivu možete pročitati ovde

Back To Top
×Close search
Search