skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
Objavljeno Drugo Izdanje Standarda SRPS ISO 10002:2016

Objavljeno drugo izdanje standarda SRPS ISO 10002:2016

Institut za standardizaciju Srbije je 29.01.2016.godine objavio izdanje standarda ISO 10002:2016 Menadžment kvalitetom . Zadovoljstvo korisnika. Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama .
Ovaj međunarodni standard pruža uputstvo za proces postupanja sa prigovorima koji se odnose na proizvode u organizaciji, uključujući planiranje, projektovanje, funkcionisanje, održavanje i poboljšanje. Opisani proces postupanja sa prigovorima pogodan je za upotrebu kao jedan od procesa sveukupnog sistema menadžmenta kvalitetom. Ovaj međunarodni standard nije primenljiv u sporovima upućenim na rešavanje van organizacije ili u sporovima koji se odnose na zapošljavanje. On je takođe namenjen da ga koriste organizacije svih veličina i iz svih sektora. U Prilogu A standarda je dato i posebno uputstvo za male organizacije.

Ovaj međunarodni standard se bavi sledećim aspektima postupanja sa prigovorima:

  • povećanje zadovoljstva korisnika stvaranjem okruženja usredsređenog na korisnika, otvorenog za povratne informacije (uključučjući i prigovore), rešavanje svih primljenih prigovora i povećanje sposobnosti organizacije da poboljša svoj proizvod i korisčnički servis;
  • uključivanje i posvećenost najvišeg rukovodstva putem adekvatnog sticanja i raspoređivanja resursa, uključujući i obuku osoblja;
  • prepoznavanje i bavljenje potrebama i očekivanjima podnosilaca prigovora;
  • obezbeđenje podnosiocu prigovora procesa u vezi sa prigovorima koji je otvoren, efektivan i lak za korišćenje;
  • analiziranje i vrednovanje prigovora da bi se poboljšao kvalitet proizvoda i korisničkog servisa;
  • proveravanje procesa postupanja sa prigovorima;
  • preispitivanje efektivnosti i efikasnosti procesa postupanja sa prigovorima.
Back To Top
×Close search
Search