skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Međunarodna naučna konferencija ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO – EEE

Međunarodna naučna konferencija ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO – EEE se održava u periodu 14.-16. 10. 2015. u Hotelu Šumadija, Beograd.

Tematske oblasti konferencije

 • Strategije rasta i razvoja
 • Uticaj menadžmenta na održivi razvoj organizacija
 • Biznis i marketing strategije
  Potrošnja i štednja
 • Zaposlenost i nedovoljna zaposlenost
 • Strukturni problem zaposlenosti
 • Preduzetništvo
 • Liderstvo
 • Radna motivacija
 • Različitost radne snage
 • Projektne organizacije i upravljanje projektima
 • Tehnološke inovacije
 • Elektronsko poslovanje
 • Virtuelni timovi
 • Mediji I virtuelna organizaciona kultura
 • Upravljanje informacijama i poslovno odlučivanje
 • Korporativno restrukturiranje
 • Korporativne finansije
 • Elektronsko bankarstvo i elektronska trgovina
 • Monetarni sistem i monetarna politika
 • Uticaj monetarne i fiskalne politike na ekonomski razvoj
 • Teorija procene rizika kapitala
 • Osiguranje rizika
 • Komercijalno osiguranje i reosiguranje
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Menadžment kvalitetom
 • Važnost obrazovanja za preduzetnike
 • Kreativno obrazovanje
 • E-learning
 • Inovacije u obrazovanju

Najbolji radovi sa konferencije i okruglog stola, prema mišljenju recenzenata, biće objavljeni u monografiji, a ostali radovi u časopisu International Review

Back To Top
×Close search
Search