skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
TEMPUS JP 543662-2013 Improvement of partnership with enterpises by enhencement of a regional quality management potentials in WBC

Projekat je započet početkom 2014. Godine. Nosilac projekta je Mašinski fakultet Univerziteta u Podgorici,  a pored Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije partneri su i:

 • Univerzitet u Kragujevcu
 • Univerzitet u Beogradu
 • Univerzitet u Zenici
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS
 • UNIVERSITY OF MINHO
 • University of Girona Escola Politecnica Superior Spain
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac
 • Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo
 • Paulo & Beatriz Consultores Associados, Lda
 • Biznis inovacioni centar Kragujevac
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • The European Organization for Quality

Potreba za većim nivoom kvaliteta u svim aspketima poslovanja i života u zemljama zapadnog Balkana je mnogo veći nego u zemljama EU. Brojni dokumenti i izveštaji i zemalja Zapadnog Balkana pokazuju da ova društva prepoznaju potrebu za brzo unapređenje kvaliteta u svim aspektima privrede, života i društva.

Ovaj projekat ima za cilj podizanje nivoa kvaliteta u preduzećima i kompanijama u WBC i usvajanjem najbolje prakse EU u saradnji preduzeća i univerziteta. Koncept kontinuiranog profesionalnog razvoja u oblasti kvaliteta ora da obezbedi koherentnost  između obrazovanja, kontinuirane edukacije i svih oblika učenja (formalno i neformalno). Obučeni stručnjaci iz preduzeća uz podrđku Univerziteta će predstavljati osnovu za pripremu jednog broja preduzeća  za sertifikaciju različitih sistema kvaliteta ili čak integraciju različitih sistema menadžmenta.

Širi cilj ovog projekta jeste poboljšanje regioanlnog kvaliteta u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede i poboljšanja kvaliteta života.

Detaljnije o projektu možete pročitati na www.eqiwbc.ac.me

Specifični cilj projekta je:

 • Razvoj programa obuke i konsultantskih usluga za poboljašanje kvaliteta preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana (WBC)
 • Poboljšanje konkurentnosti preduzeća WBC kroz povećanje kvaliteta
 • Unapređenje regionalne saradnje i saradnje sa preduzećima
 • Obezbeđenje povratnih informacija za poboljšanje univerzitetskih programa iz oblasti kvaliteta
Back To Top
×Close search
Search