skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office@aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office@aqss.rs
 • Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost
 • Unapređenje infrastrukture kvaliteta
 • Sistemi menadžmenta
 • Razvoj i uspostavljanje sistema menadžmenta (iz prakse za praksu)
 • Put do poslovne izvrsnosti
 • Inženjerstvo i menadžment kvalitetom
 • Menadžment znanjem
 • Kvalitet proizvoda
 • Audit i sertifikacija
 • Globalni kvalitet
 • Kultura kvaliteta
 • Sistemi menadžmenta u javnom sektoru
 • Kvalitet i rizik
 • Informacioni sistem u funkciji razvoja sistema menadžmenta
 • Organizaciono ponašanje, liderstvo i menadžment
 • Kvalitet i kvalitet života
 • Uticaj razvoja nauke i tehnologije na kvalitet života
 • Lokalni, regionalni i globalni kvalitet života
Back To Top
×Close search
Search