skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Poštovani autori i koautori, molimo Vas da pri pisanju rada koristite šablon koji je dat na dnu ove stranice u sekciji za preuzimanje

 • Obim rada: 6- 10 stranica
 • Tekst pocesor: Microsoft office word
 • Format: A4 (210 x 297)
 • Margine: 20mm
 • Prored: Single
 • Font: Times New Roman
 • Naslov rada: VELIKA SLOVA, font: CAMBRIA bold, 20pt, center (na Srpskom i Engleskom jeziku za nacionalni skup, na Engleskom  za međunarodni skup)
 • Autori: bold, 11pt, center (ispod naslova rada)
 • Rezime: italic, 11pt (na Srpskom i Engleskom jeziku za nacionalni skup, na Engleskom za  međunarodni skup)
 • Naslov poglavlja: VELIKA SLOVA, bold, 12pt, left
 • Označavanje slika: 11pt, bold italic, ispod slike, center
 • Označavanje tabela: 11pt, bold italic, iznad tabele, left
 • Literatura:  11pt
 • Fusnota: Ime i prezime, Insitucija, Grad, Država, e-mail, 10pt
 • Tekst: 12pt, no indent, Justify, spacing 6pt before
 • Header i Footer: 12,7mm
 • Pisanje radova:
  • Nacionalni  skup – Srpski
  • Međunarodni skup-Engleski i Ruski

PREUZMITE ŠABLON ZA PISANJE RADOVA

Back To Top
×Close search
Search