skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs
 • Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost
 • Unapređenje infrastrukture kvaliteta
 • Sistemi menadžmenta
 • Razvoj i uspostavljanje sistema menadžmenta (u teoriji i praksi)
 • Modeli poslovne izvrsnosti
 • Inženjerstvo i menadžment kvalitetom
 • Menadžment znanjem
 • Kvalitet proizvoda i usluga
 • Audit i sertifikacija
 • Globalni kvalitet
 • Kultura kvaliteta
 • Sistemi menadžmenta u javnom sektoru
 • Kvalitet, rizici i prilike
 • Informacioni sistem u funkciji razvoja sistema menadžmenta
 • Motivacija i kvalitet
 • Organizaciono ponašanje, liderstvo i menadžment
 • Kvalitet teorija i praksa
 • Kvalitet i društvena odgovornost
 • Inovacije i kvalitet
 • Merenje, kontrola i kvalitet u proizvodnji
 • Alati unapređenja kvaliteta
 • Kvalitet 4.0 i industrija 4.0
Back To Top
×Close search
Search